ห้องพัก

เช็คอิน / 16:00-22:00 ชั่วโมงเช็คอิน / จนกระทั่ง 10.00 น - ท่านที่มีรอยสักอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อาบน้ำสาธารณะและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ - รับบัตรเครดิตจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงการรับประกัน เมื่อชำระค่าโรงแรมจะยอมรับเงินสดเท่านั้น - พิเศษสำหรับผู้เข้าพักเกินที่ผู้เข้าพักจะถูกขอให้แยกห้องและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะนำไปใช้ ผู้เข้าพักอาจจะไม่ได้อาศัยหากไม่มีความพร้อม